alternativna medicina


alternativna medicina
alternative medicine
* * *
• alternative medicine

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • medicina — medicína ž DEFINICIJA 1. znanost o prevenciji, dijagnosticiranju, tretiranju, zbrinjavanju i liječenju tjelesnih ili duševnih bolesti ili ozljeda [teoretska medicina: anatomija, fiziologija, patofiziologija, farmakologija i dr.; praktična… …   Hrvatski jezični portal

  • medicína — medicín|a ž 1. {{001f}}znanost o prevenciji, dijagnosticiranju, tretiranju, zbrinjavanju i liječenju tjelesnih ili duševnih bolesti ili ozljeda [teoretska ∼a: anatomija, fiziologija, patofiziologija, farmakologija i dr.; praktična ∼a: pedijatrija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • alternativan — ȁlternatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji je drugi, koji je druga mogućnost od dviju [alternativno rješenje] 2. koji je pored, koji postoji pored onoga što je općenito priznato, službeno, akademsko itd. SINTAGMA alternativna energija …   Hrvatski jezični portal

  • holìstičkī — holìstičk|ī prid. koji se odnosi na holiste i holizam ∆ {{001f}}∼a medicina liječenje u kojem se spajaju uobičajeni pristup i alternativna medicina, na čovjeka se gleda kao na cjelinu i dio cjeline; bolesna osoba aktivno sudjeluje u liječenju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • paramedicina — paramedicína ž DEFINICIJA znanja koja imaju veze s medicinskom znanošću i praksom, ali joj izravno ne pripadaju; rezultati su dvojbeni (alternativna medicina i sl.) ETIMOLOGIJA para + v. medicina …   Hrvatski jezični portal

  • holistički — holìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na holizam SINTAGMA holistička duhovnost kršć. nov pristup shvaćanju i življenju duhovnog života u 20. st. (osobito u SAD u); duh spaja sve dimenzije življenja (fizičku, psihološku, mentalnu, emocionalnu …   Hrvatski jezični portal

  • Slovene punctuation — Punctuation marks are one or two part graphical marks used in writing, denoting tonal progress, pauses, sentence type (syntactic use), abbreviations, et cetera.Marks used in Slovene include full stops (.), question marks (?), exclamation marks… …   Wikipedia